Współpraca WSEI z Silkway International University

W środę, 17 października, odwiedzili nas przedstawiciele Silkway International University (Międzynarodowy Uniwersytet Jedwabnego Szlaku) z Shymkent w Kazachstanie. Podczas spotkania prezydent SWIU Madiyar Bakhtiyarovich oraz JM Rektor WSEI dr Stanisław Kowalski podpisali porozumienie dotyczące współpracy międzyuczelnianej.

Razem z naszym nowym partnerem planujemy:

  • wymianę studentów – przyjazdy/wyjazdy studentów na zajęcia,
  • wymianę wykładowców – wykłady, konferencje,
  • wspólne projekty technologiczne (współpraca w realizacji studenckich projektów biznesowych i technologicznych).

Pierwsza wizyta przedstawicieli WSEI w Kazachstanie planowana jest już na listopad tego roku. JM Rektor oraz Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej wezmą udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej współczesnego znaczenia Jedwabnego Szlaku.