Założyciel, podstawy prawne

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie powstała w wyniku decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-122/TT/2000 z dn. 14.04.2000 roku i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod nr 39. Z inicjatywą utworzenia uczelni wystąpiła znana krakowska firma konsultingowo-szkoleniowa pracowników naukowych – Consulting and Training Institute Sp. z o.o. Wieloletnie doświadczenie tej firmy w pracach konsultingowych na rzecz przedsiębiorstw i instytucji publicznych, pozwoliło nadać uczelni od początku odpowiedni profil praktyczny i ukierunkować ją pod kątem potrzeb rynku pracy.

Podstawy prawne działalności WSEI:

  1. Decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14.04.2000 roku nr DNS-1-0145-122/TT/2000 o utworzeniu Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie.
  2. Decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dn. 13.06.2000 roku nr DNS-1-0145-187/TT/2000 o wpisie Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod nr 39.
  3. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.10.2007 roku nr DSW-2-02-4031-122/07 o przedłużeniu ważności pozwolenia na działalność uczelni do dnia 30 września 2014 r.
  4. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 30.03.2012 roku nr DNS-WUN-6014-23896-1/12 o przedłużeniu ważności  pozwolenia na działalność uczelni na czas nieokreślony.