Slide thumbnail

Wyższa Szkoła
Ekonomii i Informatyki
w Krakowie

KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE

 • KONWERSATORIA, LABORATORIA PROJEKTOWE,
  KONSULTACJE, PRAKTYKI I WARSZTATY

DAJEMY KONKRETNE KWALIFIKACJE

 • CERTYFIKACJA GOOGLE, MICROSOFT, ANALIZY RYNKU PRACY
  UDZIAŁ PRACODAWCÓW W TWORZENIU PROGRAMÓW STUDIÓW,

UCZYMY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • PROJEKT WŁASNEGO BIZNESU, ANALIZY
  CASE STUDY - PRZYKŁADY SUKCESÓW W BIZNESIE

ZOBACZ 10 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO STUDIOWAĆ NA WSEI!

Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide background
Slide backgroundSlide thumbnail

Zarządzanie – studia licencjackie

Kierunek: ZARZĄDZANIE 

Program studiów na tym kierunku, opracowany przy udziale specjalistów praktyków, oparty jest o nowatorską koncepcję obejmującą kształcenie w dwóch dyscyplinach tj. Zarządzanie oraz Finanse. Obejmuje szerokie spektrum specjalności, stwarzając tym samym duże możliwości indywidualizacji studiów – pod kątem potrzeb firm i instytucji. Przewidziane są do wyboru studentów specjalności „twarde”, oparte o wiedzę z zakresu finansów, rynku kapitałowego, biznesu międzynarodowego, rachunkowości praktycznej, inwestycji i nieruchomości, a także specjalności „miękkie”, w większym stopniu nakierowane na wiedzę społeczno-humanistyczną, obejmującą problematykę psychologii menedżerskiej, marketingu, PR, zarządzania personelem, turystyki, komunikacji i negocjacji.

Specjalności praktyczne w ramach dyscypliny Finanse:

Specjalności praktyczne w ramach dyscypliny Zarządzanie:

Kursy kwalifikacji praktycznych:

Studenci  III roku  mogą  uczestniczyć w  kursach doskonalenia umiejętności  praktycznych. Po ich ukończeniu otrzymują oprócz dyplomu ukończenia studiów dodatkowe certyfikaty kwalifikacji, co znacznie wzmacnia ich pozycję na rynku pracy

 • Kadry i płace w praktyce firm
 • Specjalista ds. funduszy unijnych
 • Księgowość komputerowa
 • Rozliczenia i windykacja należności
 • Księgowość małej firmy