01-kadr-350px-rozmycie
Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
02-kadr-350px-rozmycie
Studia nawet w 1,5 roku
03-kadr-350px-rozmycie
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
04-kadr-350px-rozmycie
Akademia technologii Microsoft
05-kadr-350px-rozmycie
Kształcimy praktycznie

Zarządzanie – studia licencjackie

Kierunek: ZARZĄDZANIE 

Program studiów na tym kierunku, opracowany przy udziale specjalistów praktyków, oparty jest o nowatorską koncepcję obejmującą kształcenie w dwóch dyscyplinach tj. Zarządzanie oraz Finanse. Obejmuje szerokie spektrum specjalności, stwarzając tym samym duże możliwości indywidualizacji studiów – pod kątem potrzeb firm i instytucji. Przewidziane są do wyboru studentów specjalności „twarde”, oparte o wiedzę z zakresu finansów, rynku kapitałowego, biznesu międzynarodowego, rachunkowości praktycznej, inwestycji i nieruchomości, a także specjalności „miękkie”, w większym stopniu nakierowane na wiedzę społeczno-humanistyczną, obejmującą problematykę psychologii menedżerskiej, marketingu, PR, zarządzania personelem, turystyki, komunikacji i negocjacji.

Podczas studiów na WSEI studenci zostają objęci programem Microsoft IT Academy – wybrane przedmioty (m.in. technologie informacyjne, informatyka w zarządzaniu) przygotowują do zdania egzaminów i uzyskania certyfikatów Microsoft. Dodatkowo w każdym semestrze studenci otrzymują darmowy voucher na egzamin Microsoft  o wartości 290 zł oraz promocyjne ceny na dodatkową certyfikację. Zobacz pełen pakiet korzyści z uczestnictwa w programie Microsoft IT Academy!

Specjalności praktyczne w ramach dyscypliny Finanse:

Specjalności praktyczne w ramach dyscypliny Zarządzanie:

Kursy kwalifikacji praktycznych:

Studenci  III roku  mogą  uczestniczyć w  kursach doskonalenia umiejętności  praktycznych. Po ich ukończeniu otrzymują oprócz dyplomu ukończenia studiów dodatkowe certyfikaty kwalifikacji, co znacznie wzmacnia ich pozycję na rynku pracy

  • Kadry i płace w praktyce firm
  • Specjalista ds. funduszy unijnych
  • Księgowość komputerowa
  • Rozliczenia i windykacja należności
  • Księgowość małej firmy