Zarządzanie – studia licencjackie

wsei_emblemat_ranking_wprost_2 (1)Kierunek: ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Czym wyróżnia się zarządzanie na WSEI na tle innych uczelni?

 1. Dla nas zarządzanie ma przede wszystkim wymiar praktyczny. Dlatego większość zajęć ma charakter warsztatowy, prowadzony przez praktyków.
 2. Zależy nam również na tym, aby nasi absolwenci rozwijali zarówno kompetencje miękkie niezbędne do zarządzania ludźmi, jak i kompetencje twarde niezbędne do zarządzania procesami.
 3. Do prowadzenia zajęć zapraszamy znakomitych specjalistów -praktyków z firm różnych branż, aby nasi studenci mogli uczyć się od ludzi, którzy znają zarządzanie z autopsji, a nie tylko z książek.
 4. Partnerem kierunku jest Capgemini – jedna z najnowocześniejszych firm outsourcingowych w Polsce. Ponadto każda specjalność wspierana jest i monitorowana przez partnerskie firmy z danej branży i reprezentujących je trenerów.
 5. Stawiamy na nowe technologie. Uważamy, że współcześnie bez nich niczym nie da się skutecznie zarządzać. Czy istnieje marketing bez narzędzi monitorowania internetu? Czy istnieje zarządzanie projektem bez umiejętności korzystania z zaawansowanego Worda, Excela czy Sharepointa? Nie. Dlatego na zarządzaniu możesz wybrać przedmiot, na którym nauczysz się interesującej Cię technologii.
 6. Będziesz wyróżniać się na tle innych pracowników firmy umiejętnością stworzenia profesjonalnego dokumentu, raportu, kalkulacji, budżetu. Te kompetencje dzisiaj są bardzo cenione.
 7. Na zakończenie studiów oprócz dyplomu otrzymasz dodatkowe dyplomy za ukończone szkolenia oraz certyfikaty znajomości obsługi określonych, wybranych przez Ciebie programów (oczywiście musisz zdać egzamin)
 8. Poza przedmiotami obowiązkowymi możesz wybrać określone przedmioty do wyboru w ten sposób modelować swój profil kompetencyjny
 9. Najlepsi studenci mają możliwość uczestniczenia w realnych projektach produkcyjnych i wdrożeniowych razem ze studentami informatyki. Obecnie zapotrzebowanie na wyspecjalizowane stanowiska menadżerskie w branży IT i pochodnych jest równie wysokie jak na inżynierów (kierownicy projektów, konsultanci, wdrożeniowcy, analitycy etc.). Potrafimy przygotować do pracy na tych stanowiskach jak żadna inna uczelnia w Krakowie, ponieważ takie projekty realizujemy na co dzień w dużych polskich i zagranicznych firmach.
 10. Jesteśmy autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Microsoft w zakresie narzędzi biurowych, zarządczych i developerskich. W ramach czesnego studenci otrzymują darmowe vouchery na egzaminy znane i cenione na całym świecie.
 11. Stawiamy na języki obce. Dla chętnych uruchamiamy dodatkowe kursy w ramach przedmiotów do wyboru. Dla najbardziej ambitnych oferujemy wybrane przedmioty w języku angielskim.

Specjalności na kierunku Zarządzanie

Specjalności klasyczne:

Rekomendacja

dr-Gaik-kwadratZapotrzebowanie firm na specjalistów z zakresu zarządzania nie maleje . To nadal jeden z zawodów przyszłości poszukiwany na rynku pracy.
Każda branża potrzebuje ludzi umiejących nie tylko zaprojektować i  wyprodukować dobry produkt, ale potrzebuje także osób, które potrafią go skutecznie na rynku wypromować i dobrze sprzedać. Potrzebuje także sprawnych i kompetentnych menedżerów zarządzających zespołem i  całą organizacją. Od ich zdolności, umiejętności i kompetencji zależy sukces firmy i miejsca pracy. Polecam więc młodym zdolnym ludziom, stojącym przed wyborem  studiów podjęcie nauki na kierunku Zarządzanie.

Rekomenduję ten kierunek prowadzony w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Znam tę uczelnię, znam jej programy nauczania, które są opracowywane przy udziale pracodawców i menedżerów. Znam także kadrę dydaktyczną, składającą się w znacznej części z praktyków.

Dr Franciszek Gaik
Przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC w Krakowie,
V-ce prezes Polskiego Klubu Biznesu, były Prezes Zarządu  Zasada S.A