Slide thumbnail

Wyższa Szkoła
Ekonomii i Informatyki
w Krakowie

KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE

 • KONWERSATORIA, LABORATORIA PROJEKTOWE,
  KONSULTACJE INDYWIDUALNE
 • PRAKTYKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE
 • WARSZTATY PROWADZONE PRZEZ
  SPECJALISTÓW - PRAKTYKÓW

DAJEMY KONKRETNE KWALIFIKACJE

 • UDZIAŁ PRACODAWCÓW W TWORZENIU
  PROGRAMÓW STUDIÓW
 • SYSTEMATYCZNIE PROWADZONE ANALIZY RYNKU PRACY
 • BADANIE KARIER ABSOLWENTÓW

UCZYMY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • WARSZTATY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - PROJEKT
  WŁASNEGO BIZNESU
 • ANALIZY CASE STUDY - PRZYKŁADY SUKCESÓW
  W BIZNESIE
 • KURSY KWALIFIKACJI PRAKTYCZNYCH – DODATKOWE
  CERTYFIKATY KWALIFIKACJI

Zarządzanie – studia licencjackie

Kierunek: ZARZĄDZANIE 

Program studiów na tym kierunku, opracowany przy udziale specjalistów praktyków, oparty jest o nowatorską koncepcję obejmującą kształcenie w dwóch dyscyplinach tj. Zarządzanie oraz Finanse. Obejmuje szerokie spektrum specjalności, stwarzając tym samym duże możliwości indywidualizacji studiów – pod kątem potrzeb firm i instytucji. Przewidziane są do wyboru studentów specjalności „twarde”, oparte o wiedzę z zakresu finansów, rynku kapitałowego, biznesu międzynarodowego, rachunkowości praktycznej, inwestycji i nieruchomości, a także specjalności „miękkie”, w większym stopniu nakierowane na wiedzę społeczno-humanistyczną, obejmującą problematykę psychologii menedżerskiej, marketingu, PR, zarządzania personelem, turystyki, komunikacji i negocjacji.

Specjalności praktyczne w ramach dyscypliny Finanse:

Specjalności praktyczne w ramach dyscypliny Zarządzanie:

Kursy kwalifikacji praktycznych:

Studenci  III roku  mogą  uczestniczyć w  kursach doskonalenia umiejętności  praktycznych. Po ich ukończeniu otrzymują oprócz dyplomu ukończenia studiów dodatkowe certyfikaty kwalifikacji, co znacznie wzmacnia ich pozycję na rynku pracy

 • Kadry i płace w praktyce firm
 • Specjalista ds. funduszy unijnych
 • Księgowość komputerowa
 • Rozliczenia i windykacja należności
 • Księgowość małej firmy